Tâm lý thực hành

Bài học sâu sắc cho cách dạy con? 

Bài học sâu sắc cho cách dạy con? 

Đăng ngày 14-07-2015

(Tamly) Trong lĩnh vực làm cha mẹ, nhiều người cho rằng đó là thiên chức tự nhiên của con người, tự nhiên sẽ thành người cha, người mẹ tốt. Thực ra hoàn toàn không phải vậy. Muốn làm một người cha người mẹ tốt đều phải học.