Thí nghiệm được tiến hành với 143 tình nguyện viên trong 4 tuần. Khi bắt đầu nghiên cứu, tất cả hoàn thành bảng hỏi về tần suất, mức độ, thời gian dành cho mạng xã hội và trạng thái cảm xúc. Những người tham gia tuần đầu tiên vẫn sử dụng mạng xã hội như bình thường. Trong 3 tuần tiếp theo, các đối tượng tham gia chia thành 2 nhóm dưới sự kiểm soát: một nhóm vẫn sử dụng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Snapchat bình thường như trước khi bắt đầu nghiên cứu, nhóm thứ hai chỉ sử dụng những ứng dụng của mạng xã hội này 10 phút mỗi ngày.

Kết quả cho thấy, nhóm không bị kiểm soát thời gian sử dụng mạng xã hội sau 3 tuần báo cáo cảm thấy cô đơn hơn sau khi sử dụng mạng xã hội. TS. Hunt - thành viên nhóm nghiên cứu cho biết: “Khi bạn sử dụng các trang mạng xã hội, bạn thường có xu hướng kết luận rằng cuộc sống của người khác tốt đẹp, mỹ mãn hơn của bạn”. Điều này khiến bạn chán nản, thất vọng về bản thân và những điều bạn có dễ dẫn đến stress. Không có thời gian tối ưu được các nhà khoa học khuyến cáo sử dụng phương tiện truyền thông, tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy việc giảm sử dụng mạng xã hội ít nhất 30 phút mỗi ngày có thể cải thiện sức khỏe tinh thần.

Quang Thành

((Theo newatlas))

 

Tag:sức khỏe tinh thần, facebook, mạng xã hội, chán nản, thất vọng