Kết quả cho thấy, các bác sĩ ở Ý có tỷ lệ lo âu cao nhất (25%) và trầm cảm (20%) ở cả hai thời điểm. Ở Tây Ban Nha, 16% bác sĩ cho biết bị lo âu và khoảng 17% cho biết bị trầm cảm, trong khi khoảng 12% bác sĩ Anh cho biết bị lo âu và khoảng 14% trầm cảm.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát để đánh giá sức khỏe tâm thần của hơn 5.000 bác sĩ ở Tây Ban Nha, Ý và Anh tại 2 thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, đó là tháng 6/2020 và tháng 11-12/2020.

Nguy cơ trầm cảm của các bác sĩ trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 2.

COVID-19 đã gây ra tình trạng lo âu và trầm cảm ở nhiều bác sĩ.

Đối tượng nào dễ bị ảnh hưởng?

Kết quả cũng cho thấy ở cả 3 quốc gia, các bác sĩ nữ có tỷ lệ lo âu và trầm cảm cao nhất. Ở Ý, các nữ bác sĩ có nguy cơ bị lo âu cao hơn 60%, trong khi ở Anh, các nữ bác sĩ có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn 54%.

Nghiên cứu cũng cho thấy lo âu và trầm cảm thường gặp hơn ở các bác sĩ dưới 60 tuổi, những người cảm thấy dễ bị tổn thương hoặc người có phơi nhiễm với SARS-CoV-2 tại nơi làm việc, hoặc người có sức khỏe suy giảm và những người đã làm việc 40 giờ trở lên trong tuần.

Theo GS Climent Quintana-Domeque thuộc ĐH Exeter (Anh), đồng tác giả nghiên cứu: "Đại dịch COVID-19 được coi là một tác nhân gây sang chấn đối với cán bộ y tế, những người thường có phơi nhiễm trực tiếp và lâu nhất với bệnh dịch này".

Quintana-Domeque cho rằng: "Nghiên cứu của chúng tôi đã xác định được tỷ lệ cao các triệu chứng lo âu và trầm cảm ở các bác sĩ y khoa trong cả làn sóng đầu tiên và làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19. Kết quả này cho thấy rằng cần quan tâm nhiều hơn nữa đến sức khỏe tâm thần của cán bộ y tế, đặc biệt là bác sĩ, trong đại dịch hiện tại và các đại dịch trong tương lai."

BS. Thanh Liêm

Tag:​trầm cảm, rối loạn tâm, lý lo âu