GS. Natalie Phillips cùng nhóm nghiên cứu đã tiến hành chụp MRI toàn bộ não của bệnh nhân mắc chứng MCI biết một ngôn ngữ và bệnh nhân MCI biết từ hai ngôn ngữ trở lên; bệnh nhân Alzheimer biết một ngôn ngữ và bệnh nhân Alzheimer biết từ hai ngôn ngữ trở lên.

Image result for languages and brain

Các nhà nghiên cứu quan tâm đặc biệt đến khu vực kiểm soát ngôn ngữ và nhận thức ở vùng thùy trước của não cùng với cấu trúc thùy thái dương có liên quan đến trí nhớ. Kết quả chụp MRI cho thấy ở những bệnh nhân MCI, Alzheimer biết một ngôn ngữ, các khu vực này bị teo trong khi ở bệnh nhân biết từ hai ngôn ngữ trở lên độ dày và mật độ mô ở vùng này cao hơn. GS. Phillips cho biết: “Kết quả này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy biết thêm một ngôn ngữ không chỉ hữu ích trong cuộc sống mà còn góp phần nâng cao chức năng não”.

Tuấn Cường (Theo NA)

Tag:ngôn ngữ, não bộ, ngoại ngữ