Tự truyện của bác sĩ chuyên khoa tâm thần Lê Quốc Nam

Số trang: 286 trang

NXB Trẻ

Ấn hành năm 2008

Người đọc: Hướng Dương

Được cho phép tải từ Thư viện dành cho người mù

Website: www.sachnoionline.com

Giới thiệu:

Đọc tự truyện “Gọi bình yên quay về” của bác sĩ chuyên khoa tâm Lê Quốc Nam với những câu chuyện xoay quanh căn bệnh tâm thần, chúng ta mới thấy được những khoảng dừng của con người, những vấn đề của xã hội, từ đó mới có thể cảm thông và chia sẻ hơn với những con người thiệt thòi bởi tạo hóa

Cuộc sống ngày càng số hóa, mối quan hệ dễ dàng mở rộng, nhưng cũng có thể khiến con người ngày càng nhỏ lại và khép kín lòng mình, khó có thể hòa nhập cộng đồng và làm việc bình thường. Bác sĩ Lê Quốc Nam giúp chúng ta hiểu hơn về trầm cảm và những người mắc bệnh trầm cảm - một dạng của tâm thần.