Tự truyện của cô Nguyễn Hướng Dương

Số trang: 178 trang

NXB Hồng Đức

Ấn hành năm 2014

Người đọc: Hướng Dương

Được cho phép tải từ Thư viện sách nói dành cho người mù

Website: www.sachnoionline.com

Giới thiệu:

Từ đó, cuộc đời của Hướng Dương đã sang một ngã rẽ khác. Không than van, bi quan, cô đã vượt lên chính mình, không chỉ sống có ích với đời, mà còn nâng đỡ các số phận kém may mắn. Một trong những đóng góp ý nghĩa là ngày 19.5.1998, cô đã cùng các tâm hồn thiện nguyện thành lập Thư viện sách nói dành cho người mù. Nhờ có sách nói, người mù có thể tiếp cận nhiều nguồn tri thức, thông tin, theo đuổi các cấp học... mà không bị lệ thuộc vào chữ nổi, vốn ấn bản có số lượng hạn chế và tốn kém. Sau 18 năm hoạt động, thư viện có trên 270.000 băng cassette và đĩa CD cho hơn 90 Hội người mù và Trường mù trên toàn quốc, phục vụ trực tuyến với gần 1000 sách nói cho hơn 20 triệu lượt người.