Nghiên cứu đã thống kê được những 2.500 gen có liên quan đến tự kỷ (chiếm 10% tổng số gen). Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học cũng chú ý đến sự tác động tương hỗ giữa các gen, điều này giải thích lý do vì sao tự kỷ lại biểu hiện khác nhau ở những người khác nhau. Chẳng hạn, có người chỉ gặp khó khăn trong quá trình giao tiếp xã hội, người khác thì lại gặp khó khăn về ngôn ngữ.

Một nghiên cứu khác ở Viện di truyền Salk, công bố trên tạp chí Molecular Psychiatry, cho biết, những bất thường trong phát triển não có liên quan đến bệnh tự kỷ khi những tế bào tiền thân của các tế bào thần kinh sinh sôi nảy nở nhanh hơn ở những người bị bệnh tự kỷ. Nghiên cứu này đã thu được tế bào mầm từ mẫu da người bị bệnh tự kỷ. Kết quả ghi nhận, thời thơ ấu não của những người tình nguyện tham gia nghiên cứu phát triển nhanh hơn 23% so với bình thường.

Khi biến những tế bào mầm thành những tế bào tiền thân của tế bào thần kinh, kết quả là ở những người bị bệnh tự kỷ những tế bào đó phát triển khác so với những người khỏe mạnh. Những tế bào tiền thân của tế bào thần kinh ở người bị bệnh tự kỷ không tích cực truyền các tín hiệu. Hoạt tính của các tế bào đó chỉ tăng lên khi các nhà khoa học tăng nồng độ của peptid củng cố mối liên hệ giữa các tế bào thần kinh.

Các nhà khoa học hy vọng phát hiện này sẽ giúp tìm ra phương pháp mới để điểu trị bệnh tự kỷ.

THÙY NHƯ (Theo Medical News Today)

Tag:gen, thần kinh, tự kỷ, trẻ em, điều trị