Con người vừa là một thực thể tự nhiên vừa là một thực thể xã hội do đó toàn bộ đời sống của chúng ta bị chi phối bởi những quy luật tự nhiên và cả những quy luật xã hội. Tính cách của con người chính là một sản phẩm được kết hợp hoàn hảo giữa các đặc điểm tự nhiên và các đặc điểm xã hội được hình thành trong quá trình học tập, lao động. Tính cách quy định cách chúng ta tư duy, suy nghĩ, cảm nhận và hành động trong các tình huống khác nhau một cách ổn định.

Theo các nhà Tâm lí học, mỗi người chúng thường rơi vào 1 trong 16 loại tính cách khác nhau tuỳ theo sự kết hợp giữa 4 tiêu chí như Xu hướng tự nhiên (Hướng nội – Hướng ngoại); cách nhìn nhận thế giới (Cảm tính – Lí tính); Cách ra quyết định (Suy nghĩ hay tình cảm); cách thức hành động (Nguyên tắc – Linh hoạt).

Việc chúng ta khám phá được loại tính cách của mình là một điều kiện thuận lợi để lựa chọn được lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp. Dưới đây là bảng kiểm tính cách của những người hoàn toàn phù hợp với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và nên chọn lĩnh vực nghề nghiệp này để phát triển sự nghiệp của mình.

STT

Xu hướng hành động

Điểm số (1 – 5)

1.

Biết truyền cảm hứng

 

2.

Thích sáng tạo trật tự, cấu trúc và thời khoá biểu.

 

3.

Thích liên quan và chăm sóc người khác

 

4.

Thiên về cộng đồng và phục vụ

 

5.

Thích làm việc với người khác hơn là làm việc độc lập

 

6.

Cởi mở trong giao tiếp

 

7.

Thích học hỏi trong các mối tương giao

 

8.

Có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao

 

9.

Đề cao cuộc sống an toàn và thanh bình

 

10.

Thích gây ảnh hưởng với người khác

 

11.

Đầu óc quyết đoán

 

12 .

Có óc tổ chức và quả quyết

 

13.

Giải quyết mọi việc hợp lí và khách quan

 

14.

Nhạy cảm với nhu cầu và phản ứng của người khác

 

 

Tổng số

 

 

Nếu bạn được từ 14 – 33 điểm: Bạn không phù hợp nhiều lắm với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Nếu bạn được từ 34 – 52 điểm: Bạn tương đối phù hợp với lĩnh vực nghề nghiệp này và bạn cần cố gắng để hoàn thiện thêm những nét tính cách phù hợp với nghề.

Nếu bạn được từ 53 – 70 điểm: Bạn hoàn toàn phù hợp với lĩnh vực nghề nghiệp này và bạn có cơ hội để có được một sự nghiệp vững chắc và rực rỡ.

TS Phạm Mạnh Hà

Tag:khoa học xã hội, tính cách, nghề nghiệp